Nezavisna lista Sandre Švaljek

Financijski izvještaj za 2017. godinu pročitajte na podstranici “Vijesti”

Financijski izvještaj za 2017.