Moja vizija Zagreba

U mojoj viziji Zagreb je moderan grad koji osigurava udobnost, sigurnost i visoku kvalitetu života te koji daje jednaku priliku svim građanima da osiguraju dobru egzistenciju i ispune ambicije.

Aktualne teme i vijesti

Švaljek: Od Grada tražimo analizu najboljih rješenja za kante na javnim površinama

Objavljuje | Vijesti, Vijesti naslovnica | Nema komentara

Na inicijativu Sandre Švaljek, a uz podršku ostalih oporbenih klubova, na dnevni red 10. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba uvršten je prijedlog zaključka kojim će Skupština od Grada tražiti usporednu analizu rješenja za postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, poput čipiranih spremnika i spremnika s lokotima, uz spremnike s kavezima. Pročitajte više

Sandra Švaljek

Nezavisna zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini

U mojoj viziji Zagreb je moderan grad koji osigurava udobnost, sigurnost i visoku kvalitetu života te koji daje jednaku priliku svim svojim građanima da ostvare dobru egzistenciju i ispune svoje ambicije.

Grad iz moje vizije privlačan je ne samo onima koji su uz njega vezani rođenjem, nego i inozemnim studentima, stranim kompanijama i turistima. To je grad dobre sadašnjosti i još bolje budućnosti

Adresa: Petrinjska ulica 73

E-mail: ured@sandrasvaljek.hr

Telefon: 01/8896690