“Aneks ugovora za Svetice je zloupotreba gradske imovine”

Objavljuje 26/09/2017Vijesti, Vijesti naslovnica

Zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Sandra Švaljek i Darinko Kosor smatraju kako je predloženi aneks ugovora između Grada Zagreba i HNS-a o gradnji kampa na Sveticama zloupotreba gradske imovine te su pozvali zastupnike HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku da ne sudjeluju u toj prevari građana te da glasaju protiv takvog aneksa kojim bi se gradsko zemljište poklonilo na 20 umjesto na 15 godina, firmi u vlasništvu HNS-a koja sutra može postati privatna.

Sandra Švaljek smatra da je aneks ugovora između Grada Zagreba i HNS-a koji je upućen na dnevni red iduće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, štetan za građane. Iz aneksa je naime vidljivo da se veličina građevinskog objekta smanjuje za jednu trećinu – s 21.000 na 14.000 kvadrata. Veličina igrališta se također smanjuje – za 5.000 kvadrata. Predviđena kvadratura bi se dakle aneksom ugovora smanjila za 20 posto. Iz ugovora je također izbrisana i druga faza izgradnje, koja se odnosila na dvoranu za trening za atletičare. „Ne znamo točno koji dio objekta neće biti izgrađen, međutim sumnjamo da se radi upravo o onome što je bilo namijenjeno građanima, a to je atletski centar“, napomenula je Švaljek.

Švaljek je istaknula da je sporno i to što se u ovom aneksu ugovora prvi put pojavljuje tvrtka Svetice sport, koja se nije dosad nije spominjala u ugovorima između Grada i HNS-a, a koja bi trebala preuzeti sve poslove u vezi gradnje. „Ta tvrtka je trenutno u vlasništvu HNS-a, međutim, kao što znamo, vlasništvo se uvijek može i promijeniti“, rekla je Švaljek.

Naglasila je da su kod aneksa ugovora sporni i rokovi. Naime, Grad je prostor na Sveticama dao u zakup HNS-u na rok od 15 godina, što je najduži mogući rok na koji se neki objekt, odnosno sportska građevina, može dati u zakup. Ovim izmjenama ugovora rokovi zakupa se automatski produžuju, i to za 15 godina od trenutka ishođenja uporabne dozvole, s tim da se uporabna dozvola može ishoditi četiri godine od trenutka početka gradnje. Originalnim dokumentima, odnosno ugovorom o zakupu, bilo je predviđeno da ovaj prostor bude u zakupu do 2029. godine, a sada postoji mogućnost da se zakup produži čak do 2036. godine, dakle za sedam godina, bez ikakvog javnog natječaja.

Švaljek je postavila i pitanje zašto ugovor između Grada i HNS-a već nije raskinut, jer je HNS probio sve rokove koji su tim ugovorom bili definirani. „Po mom mišljenju, bilo bi najpoštenije da se raskine ugovor s HNS-om i da se pronađe netko tko ovdje doista želi investirati u ono što je građanima važno – znamo da je ovo prostor rekreacije za građane, prije svega za potrebe atletike, i tome treba i služiti“, zaključila je Švaljek.

Zastupnik HSLS-a Darinko Kosor smatra da je prijedlog aneksa ugovora zloupotreba gradske imovine u sklopu privatnog interesa koji se sada očituje u novoj firmi koja ulazi u aneks, a na štetu građana, prije svega atletičara. Kosor je izjavio da je ovakav aneks ugovora prevara građana, prije svega stanovnika Maksimira i Svetica koji su svoje stavove prije tri godine jasno iznijeli svojim javnim protestom, ali i gradskih zastupnika, koji su prije dvije godine bili obmanuti od strane gradonačelnika koji im je rekao da će tu biti atletsko-nogometni centar. „To se sada pretvara u nogometni kamp na gradskoj imovini, a građani Zagreba nemaju interes da u centru grada, na gradskoj imovini, bude isključivo nogometni kamp, gdje građani više neće moći ući u taj prostor i gdje neće biti atletike“, rekao je Kosor.

Kosor od gradonačelnika očekuje da povuče ovaj prijedlog, a ako ga ne povuče, nada se da će da će sve oporbene stranke glasati protiv. Pozvao je i sve zastupnike, bili oni u oporbi ili u formalnoj većini, da glasaju prema savjesti i u interesu građana grada Zagreba. Tako je zastupnike HDZ-a, koji su prije dvije godine glasali za atletsko-nogometni centar, pozvao da se drže onoga za što su tada glasali i da ne mijenjaju svoje mišljenje. Da glasaju protiv ovakvog aneksa ugovora pozvao je i Neovisne za Hrvatsku. „Ovo nije ideološko pitanje, ovo je pitanje interesa građana grada Zagreba – tko podrži ovakav aneks, podržava zloupotrebu gradske imovine, a tko bude glasao protiv, glasa u interesu građana grada Zagreba“, zaključio je Kosor.