Korištenje javnog prostora u privatne svrhe

Objavljuje 06/04/2017Prijedlozi

Poštovana gđo. Švaljek,

želio bih skrenuti pozornost na pitanje korištenja jezera Jarun u svrhu daskanja na vodi. Naime, već šest godina svako ljeto trećina Malog jezera biva ograđena za javnost i predana na korištenje privatnom poduzetniku u svrhu njegove poslovne djelatnosti -pružanja usluge daskanja na vodi. Riječ je o površini veličine jezera Bundek na kojoj se usred jezera postavi pet velikih, čeličnih stupova za vučnicu.

Pročitaj više…


Prema Prostornom planu i GUP-u Jarun spada u kategoriju zaštićenih krajolika, što znači da je obaveza gradskih vlasti očuvati karakteristične vizure prostora i tradicionalan način njegova korištenja, odnosno ne dopustiti radnje, koje s time nisu u skladu. Dok se oko sličnih primjera u centru grada, poput npr. šatora na Trgu ili terasa na Cvjetnom trgu barem vode javne polemike, ovaj slučaj, iako je riječ o višestruko većoj površini zaštićenog krajolika, prolazi prilično nezapaženo. Smatram da je riječ o tipičnom primjeru načina na koji sadašnja gradska vlast postupa s javnim dobrima, gdje se prostor na prilično netransparentan način za gotovo simboličnu naknadu predaje cijelo ljeto na korištenje privatnoj tvrtki za njen privatni posao. Svugdje u Europi se takve naprave postavljaju na neiskorištena jezera na periferiji grada, jer je riječ o aktivnosti koja je dostupna samo malom broju njenih poklonika, te koja zahtijeva opisanu intervenciju u prostoru. Zagreb je jedini primjer gdje je to postavljeno na glavno gradsko jezero. A ne treba podsjećati da su pred Univerzijadu upravo građani grada Zagreba platili izgradnju i uređenje Jaruna, čiji je sada veliki i po mnogima najljepši dio nedostupan javnosti i predan u privatne ruke. Uvjeren sam da će pod Vašom upravom prestati praksa ovakvog postupanja s javnim dobrima.