Vladimir Ferdelji

Rođen je 1954. u Zagrebu, diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Trenutno je nezavisni vijećnik u Gradskoj skupštini, jednako kao i Sandra Švaljek. U društvu Elektro-Kontakt 20 godina bio je predsjednik uprave sve do 2011. Kratko vrijeme bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu prometa RH, a od 2012. do danas predsjednik je Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA. Bio je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore i drugih strukovnih tijela, a autor je mnogih gospodarskih analiza i članaka objavljenih u stručnoj i dnevnoj literaturi.

Motivacija

„Sandru Švaljek podržavam jer želim promjenu dugogodišnje vlasti u Zagrebu. Ona je jedina pokazala, vodeći grad 6 mjeseci, kako se gradonačelnik treba ponašati. Odgovorno i stručno. Imam dva sina koja sam uspio nagovoriti da ostanu u Hrvatskoj, a bez borbe im Hrvatsku i Zagreb ne mogu ostaviti u lošijem stanju nego što sam ga naslijedio od svojih roditelja“.

Misija

„Gradska uprava trebala bi sve svoje aktivnosti usmjeriti prema cilju da Zagrepčanima osigura optimalne uvjete za život sukladno europskom svjetonazoru. Moramo biti tolerantni prema drugačijima i zaštititi svoje lokalne posebnosti pri čemu će nam koristiti upravljanje resursima na principima održivog razvoja. Dugoročno i trajno poboljšanje životnih uvjeta građana naš je glavni strateški cilj“.

Tihomir Milovac

Rođen je u Vinkovcima 1956., povjesničar umjetnosti i etnolog trenutno zaposlen kao muzejski savjetnik u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Kao branitelj sudjelovao je u Domovinskom ratu.

U kulturi Grada Zagreba aktivno je prisutan od sredine 1970-ih najprije u području kazališta u kojem i danas djeluje, a od 1984. kao muzejski kustos u Muzeju suvremene umjetnosti. Posjeduje veliko organizacijsko iskustvo te poznaje i razumije različite prakse kulturne produkcije i proizvodnje, od pojedinačnih umjetničkih do kompleksnih institucionalnih. Zalaže se za suradnju u kreativnim kulturnim praksama.

Priredio je brojne izložbe i druge likovne projekte u Hrvatskoj i inozemstvu. Najčešće se bavio novim suvremenim fenomenima vizualnih umjetnosti, posebice novim medijima, ali i fenomenima povijesnih avangardi. Svojim stručnim aktivnostima dao je značajan doprinos pripremi gradnje i pokretanju aktivnosti MSU-a u novoj zgradi. Koautor je muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti Zbirke u pokretu.

Kao kustos autor je brojnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, dobitnik je više domaćih i inozemnih priznanja i nagrada za kazališni rad među kojima se izdvaja Nagrada hrvatskog glumišta 2002. za scenografiju predstave „Veliki meštar sviju hulja“ (ZKM, Zagreb).

Dosad je obnašao razne izvršne funkcije u gradskim kulturnim ustanovama: član Upravnog vijeća Klovićevih dvora 2004-2008., pomoćnik ravnatelja MSU 2007-2010., član Upravnog vijeća MSU 2007-2014. te predsjednik Upravnog vijeća Kulturnog centra Travno 2013.

Motivacija

„Kratak ali uspješan mandat Sandre Švaljek kao gradonačelnice potaknuo me da joj se priključim. Kao zamjenica obnašala je funkciju gradonačelnice dokazavši da se izvršna vlast može provoditi transparentno, stručno i ekonomično. Time je pozitivno motivirala ne samo mene nego i mnoge zagrebačke kulturne djelatnike“.

Misija

„Kultura grada Zagreba zaslužuje samostalni Ured za kulturu jer će tako biti učinkovitiji servis svima. Kultura će dobiti jasniju poziciju unutar gradskog proračuna, bit će lakše kontrolirati financije i poslovanje, ali i pravednije i transparentnije raspodijeliti novac korisnicima gradskog proračuna. Samostalni ured omogućit će efikasnije praćenje i realizaciju učinka programa financiranih iz sredstava javnih potreba i što je jednako važno, lakše ćemo ih analizirati. Evaluacija je jedan od najbitnijih preduvjeta razvitku visokih standarda izvrsnosti kojima težimo. Sve ovo preduvjet je za poticanje najbitnijeg dijela kulturnih procesa, a to je razvoj nove publike. Za kulturu i kreativne industrije te turizam grada Zagreba veliki je potencijal neiskorištena imovina – zapušteni gradski prostori i industrijski pogoni – aktivirat ćemo ih i pokrenuti dijelove grada koji do sada nisu imali kulturne sadržaje. Namjera je da time potaknemo umjetničku produkciju i proizvodnju te povećamo konkurentnost u cjelini“.

Mirko Budiša

Rođen u Drnišu 1973., u Zagrebu je diplomirao na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije te stekao zvanje diplomiranog inženjera kemijske tehnologije. Zaposlen je kao pomoćnik direktora u društvu Ecoina d.o.o. kao vodeći tehnolog-projektant i konzultant. Poslovima zaštite okoliša bavi se posljednjih 17 godina i stručnjak je za gospodarenje otpadom, zaštitu zraka i klimatske promjene te vodi brojne projekte.

Vodeći je EU ETS verifikator za emisije stakleničkih plinova kao i voditelj projekata zaštite zraka, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

Motivacija

„Sandru Švaljek odlučio sam podržati jer je pokazala uspjeh na svim funkcijama koje je dosad obnašala. Dijelimo viziju da Grad Zagreb moraju voditi stručni i pošteni ljudi kako bi se u svim segmentima poboljšalo postojeće stanje. U žarištu njezina programa nije samo izgradnja infrastrukture nego i ljudi te ubrzani gospodarski razvoj bez kojeg Zagreb nema perspektivu što osjećaju i mladi koji nas u velikom broju napuštaju. Sandra je već dokazala da rad gradske uprave može biti pošten i transparentan i na dobrobit svih Zagrepčana zbog čega sam joj se pridružio. “

Misija

„U svom resoru želim urediti nov i održiv sustav gospodarenja otpadom temeljen na principima kružne ekonomije, uspostaviti resursno učinkovito gospodarenje energijom i obnovljivim izvorima energije, poticati zelenu ekonomiju i održivost te provoditi kontinuirane mjere za poboljšanje kvalitete zraka, smanjenja buke i zaštite tla i voda“.

Daniel Hinšt

Rođen 1983. u Zagrebu gdje je diplomirao na Fakultetu političkih znanosti te potom završio specijalistički magisterij europskih studija. Novi javni menadžment, analitika i dizajn javnih politika za reformu administracije, ekonomska politika i europska tržišna integracija su istraživačka područja kojima se bavi od razdoblja studija sve do danas. Od 2008. zaposlen je u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na provedbi reforme za unapređenje poslovne klime i liberalizaciju tržišta usluga. Cilj je rastereti poduzetnike od prekomjernih troškova i nameta. Od 2010. na dobrovoljnoj osnovi vodi Centar za javne politike i ekonomske analize, istraživački think-tank koji zagovara slobodno tržište, novi javni menadžment i olakšanje poduzetničke inicijative. Certificirani je specijalist digitalnog marketinga.

Motivacija

„Sandra Švaljek kao nezavisna kandidatkinja jamči drugačiji pristup od svega onoga što smo vidjeli do sada. Sandra Švaljek može profesionalnim pristupom donijeti promjene za poboljšanje kvalitete života Zagrepčana. Hrabrost za snažne odluke i promjenu javnog upravljanja Zagrebom su ključni za odabir prave osobe.“

Misija

„Zagreb može otvarati prilike da poduzetnička inicijativa lakše stvara vrijednost. Zato je ključno da Zagreb ima kvalitetnu i brzu administraciju. Cjelovita podrška poduzetnicima i građanima znači da sve informacije, e-usluge i rješavanje problema s birokracijom budu na jednom mjestu. Konkurentni Zagreb može preuzeti dobre prakse javnih politika drugih gradova kako bi sustizao visoke standarde kvalitete javnog menadžmenta. Zagreb mora razumno upravljati novcem poreznih obveznika.“

Tea Horvat

Rođena je 1967. u Zagrebu, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu 1994. Godinu dana kasnije zapošljava se u Gradskom zavodu za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša. Gradsku upravu napušta 2004. godine i postaje partnerica Radovanu Šobatu u arhitektonskom uredu Log-urbis u Zagrebu gdje radi i danas. Kao odgovorna voditeljica plana radila je na preko 15 prostornih planova u gradu Zagreba te na velikom broju arhitektonskih projekata pretežito u području stanovanja. Sudjelovala je na nizu stručnih seminara, radionica, izložbi te na velikom broju urbanističkih i arhitektonskih natječaja osvajajući niz nagrada. Od arhitektonskih projekata ističe se „Olive house“ koji je 2015. nominiran za godišnju nagradu „Drago Galić“ Udruženja hrvatskih arhitekata.

Od 2009. volonterski radi u stručnim organizacijama te okuplja tim arhitekata koji inicira, organizira i koordinira veliki broj aktivnosti Društva arhitekata Zagreba, Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata čija je članica od 1999. U razdoblju od 2009.-2013. članica je Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreb, predsjedništva Udruženja hrvatskih arhitekata i Nadzornog odbora Hrvatske komore arhitekata. Koautorica je dokumenta ”Apolitika” – Smjernice za izradu arhitektonske politike/Inicijativa HKA/UHA kojeg je inicirala i koordinirala, a rezultirao je nacionalnim dokumentom ”Apolitika – Arhitektonske politike RH” u čijoj izradi i sudjeluje. Dokument je 2012. usvojila Vlada RH.

Motivacija

„Sandra je političarka kakvu sam cijeli život sanjala. Ona donosi stvarnu i suštinsku promjenu. Sandra je osoba s integritetom, otvorenim umom i širokim pogledima te stava da se političke odluke trebaju temeljiti na stručnim prijedlozima i rješenjima. Sandra doista želi zastupati javni interes i ostvariti boljitak društva u kojem živimo. Vjerujem joj i ponosna sam što sam dio njenog stručnog tima“.

Misija

„Želim stvoriti sustav koji će proaktivno provoditi arhitektonske politike i gospodariti gradskim prostorom. Posvetit ću se sustavnom promišljanju i dugoročnom planiranju prostornog razvoja grada u kojem će baš svaki pa i najmanji korak težiti poboljšanju kvalitete cjelokupnog gradskog prostora. Osnovat ću gradski urbanistički savjet te osnažiti i razvijati autonomnu gradsku službu kako bi Zagreb nastavio nekadašnju bogatu i kvalitetnu planersku tradiciju te povratio kredibilitet i povjerenje građana. Zagreb treba otvoreni i moderan sustav u kojem će građani aktivno sudjelovati u donošenju odluka o prostoru u kojem žive“.

Jozo Milićević

Rođen 1965. god., u Čitluku, Bosna i Hercegovina. Umirovljeni general OSRH, ratni zapovjednik 1. gardijske brigade Tigrovi, magistrirao je na National Defense University u Sjedinjenim Američkim Državama. Na Sveučilištu u Zagrebu magistrirao je ekonomiju. Povremeno obavlja savjetničke poslove iz područja sigurnosti. Ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju velikim i složenim sustavima u različitim uvjetima i okruženjima, međuresornim pregovaranjima i koordinacijama, izradi i implementaciji organizacijskih propisa, upravljanju ljudskim potencijalima, radu u državnoj upravi te planiranju, provedbi i sudjelovanju u međunarodnim aktivnostima.

Motivacija

„Ponuđeni program Sandre Švaljek sveobuhvatan je i gleda na razvoj grada kao jedinstvene i povezane cjeline u svim segmentima. Zagovara aktivno sudjelovanje građana grada Zagreba u donošenju ključnih odluka za razvoj grada i uključivanje stručnih i kompetentnih ljudi u izradu i provedbu svoga političkog programa. Zagovara transparentnost u radu gradske uprave i nadzor nad racionalnim trošenjem proračunskog novca što je izrazito demokratski način upravljanja Zagrebom. Posebnu pozornost posvećuje mladima i socijalno osjetljivim skupinama. Sve promjene koje su potrebne gradu a nalaze se u njenom programu, temelje se na tradicionalnim vrijednostima našega društva. Njezina neovisnost o stranačkim interesima jedna je od najvećih dobrobiti ovogodišnjih lokalnih izbora“.

Misija

„Svojim iskustvom i znanjem mogu dati znatan doprinos i biti pomoć Sandri Švaljek u implementaciji ponuđenog programa, a posebno u koordinaciji braniteljske populacije. Savjetima i iskustvom pomoći ću i u podizanju kvalitete sigurnosne kulture i politike urbanih sredina. Želja mi je Zagreb učiniti mjestom ugodnim za život i po mjeri te potrebama svih njegovih stanovnika“.

Vesna Vrga Perović

Rođena je u Zagrebu 1971., nezavisna je konzultantica, edukatorica i mentorica iz područja upravljanja projektima i organizacijskog razvoja, a 20-godišnje iskustvo stekla je u upravljanju i provedbi više od 120 hrvatskih i međunarodnih projekata u okviru raznih programa i organizacija (CARDS, TEMPUS, FP6, CIP EcoInnovation, IPA, Culture 2007, Life Long Learning, Erasmus+, ERDF, NATO, CEENet, TERENA) te je inicirala i organizirala brojne međunarodne skupove i konferencije.
Diplomirala je na Fakultetu elektronike i računarstva. Titulu MBA pri Poslovnoj školi Bled stekla je u Sloveniji, a dodatno se obrazovala na J. F. Kennedy School of Government pri Sveučilištu Harvard, kod Business Management Consutants iz Sjedinjenih Američkih Država, u Management Centre Europe u Bruxellesu te na brojnim međunarodnim skupovima i seminarima.
Posljednjih godina održala je mnogobrojne javne te seminare iz područja upravljanja projektima, pripreme EU projekata i orijentacijskih seminara o EU fondovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Više od 10 godina radila je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet na implementaciji informacijskih tehnologija i interneta u akademsku i obrazovnu zajednicu. Za svoj rad primila je CARNetove nagrade 1999. i 2008.
Od 2009. do 2015. godine intenzivno radi na razvoju organizacije Društva arhitekata Zagreba i na pripremi i provedbi EU projekata Zoološkog vrta u Zagrebu. Jedna je od osnivačica Impact HUB Zagreba, inicijative koja potiče i podržava društvene inovacije i poduzetništvo u Hrvatskoj. Podjednako dobro poznaje privatni, javni i civilni sektor i u svom djelovanju na projektima vješto pomiruje različite interese.

Motivacija

„Sandra ima osobine koje Zagrebu kritično nedostaju: nezavisnost, stručnost, predanost javnom interesu, vedrinu. Spremna je preuzeti odgovornost za ovaj grad i svjetlo je koje nosi pozitivne promjene. Takvu priliku, u svome gradu, nisam željela propustiti. Moje povjerenje i podršku Sandra je bezrezervno dobila, a s njom kao gradonačelnicom svoje profesionalno djelovanje s radošću stavljam u službu Grada“.

Misija

„Projekti su moj život, a Zagreb je moj grad. To je nabolje što mu mogu dati. EU fondovi nisu samo izvor financiranja projekata. Oni su trenutno najjače poluge društvenog i organizacijskog razvoja. Grad Zagreb u nadolazećem razdoblju ima daleko najveće mogućnosti korištenja EU fondova kroz Integrirana teritorijalna ulaganja kojima se potiče održivi urbani razvoj. Moja će misija biti osigurati uvjete koji će omogućiti najveću moguću iskoristivost tih sredstava, ne samo za provedbu strateških projekata grada, već i za organizacijsko sazrijevanje gradske uprave.“

Božica Ravlić

Rođena je u Krapini 1971., završila Kemijsko-tehnološki obrazovni centar, Zagreb 1989., radila u Centru za istraživanje i razvoj nemetala Zagreb, nakon nesreće s posljedicom paraplegija umirovljena 2001. Ima dugogodišnje iskustvo rada u nizu udruga osoba s invaliditetom. Posljednjih pet godina radi kao novinarka na In – portalu, jedinom portalu za osobe s invaliditetom. Objavila je na stotine životnih priča osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Motivacija

Sandra Švaljek posjeduje stav, volju, otvoreni um, razumijevanje i veliku energiju za neophodne promjene kako bi život zagrepčana s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, njihovim obiteljima i socijalno osjetljivim skupinama dobio potpuno novu dimenziju. Vjerujem da će sa Sandrom kao gradonačelnicom svaka osoba dobiti mogućnost realizirati vlastite potencijale koristeći usluge Grada koji već godinama sve rješava djelomično i polovično čime diskriminira vlastite stanovnike.

Misija

Do sada sam kao novinarka davala glas onima koje drugi ne slušaju niti ih čuju. Od sada želim zajedno sa Sandrom kao gradonačelnicom raditi na konkretnim promjenama u gradu Zagrebu. Želim biti dio tima koji će svojim znanjem i radom stvarati uvjete u kojem se veliki broj Zagrepčana s invaliditetom neće osjećati zapostavljeno i zanemareno. Previše vremena sam potrošila tražeći vlastito mjesto u društvu koje me ocjenjivalo samo na osnovi invaliditeta i stoga sam ponosna na poziv da budem dio Sandrinog tima koji će znanjem i kvalitetno osmišljenim projektima mijenjati naš Grad. Vjerujem da svako od nas osobno mora djelovati na rušenju stereotipa o nemoćnim i jadnim osobama s invaliditetom, no to možemo kada su osigurani preduvjeti za normalno funkcioniranje koje ćemo i realizirati sa Sandrom kao gradonačelnicom. Nezavisna sam i želim pristupačan i siguran Zagreb svim stanovnicima i posjetiteljima.

Marijana Sumpor

Rođena je 1972. u Frankfurtu na Maini. Istraživačica je, trenerica i konzultantica u području regionalnog i urbanog razvoja, strateškog i scenario planiranja, projektnog menadžmenta i vrednovanju javnih politika, programa i projekata.  

Doktorirala je 2005. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na temu Koordinacije razvojnih politika i integrativne politike regionalnog razvoja. Magistrirala je 1999. na međunarodnoj razmjeni, a diplomirala financije 1995. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Osim u Hrvatskoj školovala se u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Francuskoj. Izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom.

Trenerica je u Europskom edukacijskom forumu, ali i trenerica Državne škole za javnu upravu u programu za rukovodeće državne službenike. Radila je strateške razvojne planove za brojne hrvatske gradove (Zagreb, Samobor, Vukovar, Benkovac, Kraljevica).

Radno iskustvo stekla je kao znanstvenica na Ekonomskom institutu gdje je zaposlena od 2001. Prije toga radila je u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995.-1998.) te BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998.-2000.).

Motivacija

“Sandru Švaljek poznajem više od 20 godina. Kolegice smo, suradnice i stručnjakinje svaka u svome području. Vjerujem joj jer je kolegijalna i profesionalna osoba čiji se karakter bazira na integritetu. To je glavni razlog zbog kojeg sam  pristala iskoračiti iz sigurnog okruženja znanstvenika i priključiti se timu Sandre Švaljek u političkoj kampanji za Grad Zagreb.

Upravljanje Zagrebom velik je izazov. Kako se profesionalno bavim upravljanjem u javnom sektoru, uspostavom bolje suradnje među strukama i sektorima, timu se priključujem u dobroj vjeri da samo zajedno možemo mijenjati budućnost našeg grada da bi nam svima bilo bolje.”

Misija

“Svoj doprinos upravljanju gradom dat ću u resoru Strategijskog planiranja jer bez kvalitetno osmišljenog i provedivog plana utemeljenog na stvarnim potrebama svih Zagrepčana, ne znamo kamo idemo niti gdje ćemo stići. Jasnim planom uvest ćemo red, a suradnjom struke i građana iznjedrit ćemo rješenja za prometne, urbanističke te ostale svakodnevne poteškoće koje muče naše sugrađane.”

Marko Torjanac

Rođen je u Zagrebu 1967. Glumac je, redatelj, prevoditelj, scenograf, osnivač i ravnatelj Kazališta Planet Art. Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Profesionalni glumački put započinje u Dramskom kazalištu Gavella, a nastavlja u Teatru ITD.

2001. godine osniva Kazalište Planet Art, usmjereno ka suvremenom problemskom dramskom repertoaru, kojemu je umjetnički i poslovni ravnatelj te producent. U Planet Artu, koji je već više od desetljeća jedno od najuspješnijih hrvatskih kazališta, kreira repertoar i sudjeluje kao prevoditelj, redatelj, scenograf, glumac i dramaturg/adaptator u svim predstavama. U repertoar svojega kazališta 2007. uvrštava i kultnu zagrebačku predstavu ‘Stilske vježbe’ te je tako spašava od zaborava.

U okviru Planet Arta pokrenuo je i klupsku Stand up comedy scenu i radionice koji su djelovali od 2004. do 2006. Autor je i producent projekta Edukativno kazalište koje je dobilo Posebno priznanje Američke akademije za razvoj edukacije. Bio je glavni urednik časopisa Hrvatsko glumište 2001. i 2002. godine, a kao urednik potpisuje i monografiju 40 godina Stilskih vježbi. Bio je potpredsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika pri kojemu je pokrenuo mnoge inicijative među kojima valja izdvojiti Inicijativu za izradu Zakona o kazalištu iz koje je proizašao Zakon o kazalištima donesen 2006. godine . Autor je i scenarist nekoliko televizijskih emisija te autor nekoliko programskih i financijskih analiza iz područja kazališta u Hrvatskoj. Povremeni je gost predavač na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Provodi s engleskog i talijanskog.

Kao glumac trostruki je dobitnik Nagrade Fabijan Šovagović, dvostruki dobitnik Nagrade Zlatna Murva, dobitnik Nagrade Ivo Fici, Nagrade Zlatni smijeh, Nagrade Najhistrion i drugih. Predstave koje je režirao osvojile su brojne glumačke nagrade i nominacije kao i nagrade za predstave u cjelini.

Motivacija

„U Sandri Švaljek prepoznao sam osobu koja svoj politički angažman temelji na znanju , stručnosti i intelektualnom poštenju, a upravo su to kvalitete koje danas nedostaju cijelom društvu, pa tako i Gradu Zagrebu. Zbog afirmacije ovih godinama zanemarenih pretpostavki, procijenio sam da se uz Sandrino vodstvo otvaraju mogućnosti za prijeko potrebne pozitivne promjene u funkcioniranju cijeloga grada, pa time i u području kulture u kojemu sam se svojim znanjima, iskustvom i spoznajama spreman angažirati.“

Misija

„Sa Sandrom, kolegama iz drugih područja našeg tima i suradnicima tima iz područja kulture, želja mi je posvetiti se realizaciji razvojnih politika i programa koji su godinama dio područja mojega interesa i djelovanja. Njima ćemo od Zagreba učiniti suvremen europski grad prepoznatljiv po otvorenosti i pozitivnoj selekciji kao osnovnim načelima te usmjeren ka raznolikoj, bogatoj i posjećenoj kulturnoj i umjetničkoj ponudi koju ćemo omogućiti brojnim osmišljenim mjerama. Ukratko, moja je misija pridonijeti kreaciji Zagreba kao grada u kojemu će kultura biti način života.“