All Posts By

ttalaja

Švaljek: Grad treba ispitati više lokacija za CGO, kompostanu i građevni otpad

Objavljuje | Vijesti, Vijesti naslovnica | Nema komentara

Nezavisna lista Sandre Švaljek poslala je svoje primjedbe na Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba (PGO), u kojima je među ostalim navela da je PGO trebao propisati izradu analiza i vrednovanje više potencijalnih lokacija za Centar za gospodarenje otpadom, kompostanu i reciklažna dvorišta te da je lokacija za reciklažno dvorište u Podsusedu neprimjerena. Pročitajte više

Švaljek: Grad je dužan ispitati alternativne lokacije za kompostanu i odlagalište građevnog otpada

Objavljuje | Vijesti, Vijesti naslovnica | Nema komentara

Oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba kritizirali su danas izvješće koje je Gradska uprava podnijela o poduzetim aktivnostima o uspostavi sustava gospodarenja otpadom, na koje je Skupština u studenom obvezala Grad. Sandra Švaljek je najžustrije kritizirala činjenicu da se nije uspostavio sustav praćenja cijena koji bi u prosjeku spriječio porast cijena za građane, te činjenicu da se ne ispituju različite lokacije za sastavnice Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, među ostalim i za kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad, koji su sada planirani u Brezovici i Podsusedu. Pročitajte više

Bandiću i HDZ-u nije prošla odluka kojom bi se Zagreb prekrio kavezima za kontejnere

Objavljuje | Vijesti, Vijesti naslovnica | Nema komentara

Prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba o nabavci kaveza za spremnike za otpad nije dobio potreban broj glasova na današnjoj sjednici Gradske skupštine. Za prijedlog je glasalo 20 zastupnika Milana Bandića i HDZ-a, 8 ih je bilo protiv, među kojima i zastupnici Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, dok je 17 zastupnika bilo suzdržano, među njima i Neovisni za Hrvatsku. Pročitajte više